Het Yoga Huis stopt per 1 januari 2021

Vertel mij meer!

 

Privacy Verklaring Het Yoga Huis Doetinchem

In de Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Het Yoga Huis.


Inhoud

  1. Het Yoga Huis
  2. Doel gegevens
  3. Ontvangers
  4. Opslagperiode
  5. Beveiliging
  6. Jouw rechten
  7. Plichten

1. Het Yoga Huis

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Het Yoga Huis. Het Yoga Huis is dé yogastudio in Doetinchem waar wekelijks ruim 10 lessen worden gegeven. In Het Yoga Huis is er een ruim aanbod van diverse yoga-stijlen. Naast de wekelijkse lessen is er een groot aanbod van Specials, Workshops en Retreats. Een plek om je te ontspannen en weer op te laden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Het Yoga Huis verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Het Yoga Huis, neem dan gerust contact op! contact@hetyogahuis.com | 06 25035574Dr. Huber Noodtstraat 111 | 7001 DV | Doetinchem | KVK Nr. 68540981| Het Yoga Huis is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Maaike Verstraaten.


2. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Het Yoga Huis. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Het Yoga Huis stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via aanmelding in ons online boekingssysteem Momoyoga. Door tijdens je inschrijving akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring, geef je hier toestemming voor. Je kan je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Het Yoga Huis via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/bericht.

2.3 Analytics
De website van Het Yoga Huis verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.


3. Ontvangers

De gegevens die Het Yoga Huis ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1. Momoyoga

We gebruiken de software Momoyoga voor ons online lesrooster, boekingen en betalingen. Op het moment dat jij een account aanmaakt om een les te boeken, worden je gegevens opgeslagen in het systeem. Onze docenten maken gebruik van Momoyoga om presentielijsten per les bij te houden en in het geval van geannuleerde lessen een mail te verzenden naar de ingeschreven cursisten. De verzendlijst wordt automatisch gegeneerd en verzonden vanuit Momoyoga. Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt de gegevens in Momoyoga voor de bedrijfsvoering.

3.2. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.3. Xel
De e-mail van Het Yoga Huis wordt gehost bij Xel. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Xel.

3.4. XEL
De website en back-ups van de website worden gehost bij Xel. Gegevens die jij achterlaat op de website van Het Yoga Huis zijn op de servers van Xel opgeslagen.


4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Het Yoga Huis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@hetyogahuis.com. Je kan ook tijdens het aanmaken van een account in Momoyoga aangeven dat je geen nieuwsbrief wil ontvangen door een mail te sturen naar contact@hetyogahuis.com.
4.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Het Yoga Huis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
4.3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Het Yoga Huis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Het Yoga Huis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Yoga Huis privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


6. Jouw Rechten

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Het Yoga Huis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Het Yoga Huis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Het Yoga Huis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.6.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Het Yoga Huis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Het Yoga Huis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Het Yoga Huis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


7. Plichten

Het Yoga Huis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Het Yoga Huis via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Het Yoga Huis de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Het Yoga Huis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Het Yoga Huis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Het Yoga Huis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Yoga Huis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. contact@hetyogahuis.com | 06 25035574 Dr. Huber Noodtstraat 111 | 7001 DV | Doetinchem | KVK Nr. 68540981