Het Yoga Huis stopt per 1 januari 2021

Vertel mij meer!

 

Algemene Voorwaarden


1. Begrippen

1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Het Yoga Huis Doetinchem georganiseerde Workshops en Retreats.

1.2 Strippenkaarten: een door Het Yoga Huis Doetinchem uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Het Yoga Huis Doetinchem. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Het Yoga Huis Doetinchem gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Het Yoga Huis Doetinchem, www.hetyogahuis.com. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op www.hetyogahuis.com/algemenevoorwaarden

1.4 Cadeaubon: uitgegeven door Het Yoga Huis Doetinchem met een daarop vermelde waarde en geldigheid.

1.5 Cursist: degene die een les of workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Het Yoga Huis Doetinchem.

1.6 Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.

1.7 Het Yoga Huis Doetinchem: Het Yoga Huis Doetinchem vof is gevestigd te (7001DV)Doetinchem aan de Dr. Huber Noodtstraat 111 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68540981.

1.8 Lidmaatschap: zie 1.1. Strippenkaarten.

1.9 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, anders dan op basis van een Strippenkaart.

1.10 Online boekingssysteem: het systeem dat Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt om het lesrooster te communiceren en waarmee de cursist een les/workshop kan boeken en betalen. Bereikbaar via de website van Het Yoga Huis Doetinchem www.hetyogahuis.com en rechtstreeks via www.momoyoga.nl/hetyogahuis

1.11 Prijs: de totale prijs van het abonnement, de strippenkaart, losse les, workshop, retreat, inclusief de Deposit.

1.12 Privé Les: een privé yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, waarvoor de cursist van te voren een afspraak moet maken.

1.13 Proefles: een les bedoeld ter kennismaking en tegen gereduceerd tarief. Eenmalig te reserveren via het Online boekingssysteem.

1.14 Retreat: een door Het Yoga Huis Doetinchem georganiseerde yoga retreat.

1.15 Strippenkaart: een door Het Yoga Huis Doetinchem uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Het Yoga Huis Doetinchem. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.

1.16 Website: de website van Het Yoga Huis Doetinchem: www.hetyogahuis.com inclusief het online boekingssysteem bereikbaar via https://www.momoyoga.com/het-yoga-huis-doetinchem/

1.17 Workshop: een bij Het Yoga Huis Doetinchem te geven of gegeven workshop.


2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Strippenkaarten en voor zover van toepassing, op de Losse- en Privé Lessen van en bij Het Yoga Huis Doetinchem. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Het Yoga Huis Doetinchem kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.


3. Abonnementen, Strippenkaarten en Prijzen, Beëindiging en Opschorting

3.1 Cursisten kunnen yoga lessen volgen op basis van een Strippenkaart, Losse- of Privé les en door het inleveren van een Cadeaubon, indien deze voldoende waarde vertegenwoordigt.

3.2 Een Strippenkaart is geldig op het moment dat Het Yoga Huis Doetinchem het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type strippenkaart. Een strippenkaart loopt automatisch af. De cursist ontvangt een week voor de afloopdatum een herinneringsmail met link om de strippenkaart te verlengen.

3.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Cursist de geldigheid van een Strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Het Yoga Huis Doetinchem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: contact@hetyogahuis.com

3.6 Het Yoga Huis Doetinchem geeft diverse Strippenkaarten uit, ter keuze van de Cursist. Het actuele overzicht is altijd te vinden in het Lesrooster via https://www.hetyogahuis.com/lesrooster/

3.7 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt Het Yoga Huis Doetinchem Personal Yoga Training aan. De tijdsduur van deze lessen zijn in overleg en te reserveren via het contactformulier.

3.8 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Cursist de les van zijn/haar keuze te boeken via het Online boekingssysteem. Dit geldt voor alle lessen, muv een Privé les. Nadat de docent(e) van Het Yoga Huis Doetinchem de inschrijving en betaling voor de betreffende yoga les heeft gecontroleerd, kan de Cursist een plek uitkiezen in de studio.

3.9 De geldende prijzen voor Strippenkaarten, Losse Lessen en Workshops staan altijd op de Website van Het Yoga Huis Doetinchem.


4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Strippenkaart, Losse en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem. Betaling gaat via Ideal.

4.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Strippenkaarten, Losse – en/of Privé Lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en social media kanalen.


5. Reserveren voor yoga lessen

5.1 Een Strippenkaart , Losse -en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop online gereserveerd worden. Een gereserveerde yoga les aangekocht dmv een Strippenkaart of Losse kan online worden geannuleerd tot 7 uur voor aanvang van de les. In het geval van Losse lessen kan de Cursist contact opnemen met Het Yoga Huis Doetinchem voor een waardebon twv 1 les.

5.2 Lessen die korter dan 7 uur van te voren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht. Losse worden niet gecrediteerd. In het geval van Strippenkaarten, wordt het verschuldigde lesgeld automatisch van het krediet afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op het toepasselijke Abonnement of Strippenkaart staat, kan er geen les worden geboekt en moet er eerst een nieuwe Strippenkaart worden gekozen door de Cursist. Dit kan via het Online boekingssysteem.

5.3 In het geval van herhalende ‘no shows’ (inschrijven voor een les maar niet komen en ook niet afmelden en daarmee onnodig een plek bezet houden) behouden wij ons het recht voor om de betreffende cursist de toegang tot alle lessen een week lang te weigeren.


6. Huisregels

6.1 Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van Het Yoga Huis Doetinchem volgen:

 • Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Cursisten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
 • Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Geen schoenen in de yoga studio.
 • Het Yoga Huis Doetinchem stelt yoga matten ter beschikking voor de eerste paar keer. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Cursist die daarvan gebruik heeft gemaakt. Voor vervolglessen vragen wij de Cursist een eigen yogamat mee te nemen.
 • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Cursisten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
 • De (lichamelijke) integriteit van Cursisten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Het Yoga Huis Doetinchem niet getolereerd.

6.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor Cursisten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Het Yoga Huis Doetinchem te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Cursisten te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald ‘Strippenkaart -geld’.


7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en op het Online boekingssysteem. Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

7.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande yoga les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.3 Het Yoga Huis Doetinchem is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om met een aangepast rooster te werken tijdens Nationale Feestdagen, enkele weken in de zomer en gedurende de periode van Kerst &Oud en Nieuw. Dit kan inhouden dat Het Yoga Huis Doetinchem een aangepast lesrooster presenteert. Dit kan ook inhouden dat Het Yoga Huis Doetinchem een periode gesloten is, dit zal op jaarbasis niet meer dan 4 weken zijn, en niet meer dan 2 weken aaneengesloten. Deze aanpassingen van het rooster zullen ruim van te voren gecommuniceerd worden door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Het Yoga Huis Doetinchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Het Yoga Huis Doetinchem.

8.2 Het Yoga Huis Doetinchem werkt met certificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, aanvaardt de Cursist dit risico op een blessure. Het Yoga Huis Doetinchem biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

9. Persoonsgegevens

9.1 Het Yoga Huis Doetinchem verzamelt persoonsgegevens van de Cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de Abonnementen en het versturen van nieuwsbrieven (zie 10.2). Het Yoga Huis Doetinchem gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Het Yoga Huis Doetinchem en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Het Yoga Huis Doetinchem, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: contact@hetyogahuis.com. De Cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Het Yoga Huis Doetinchem gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Het Yoga Huis Doetinchem geeft de persoonsgegevens van de Cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.


10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, een Strippenkaart, Losse of Proefles, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij Het Yoga Huis Doetinchem zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Doetinchem.


Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops en Retreats van Het Yoga Huis Doetinchem.

12. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

13. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

13.1 Een Cursist kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf via het Online Boekingssysteem bij Het Yoga Huis Doetinchem daarvoor heeft ingeschreven en betaald. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat Het Yoga Huis Doetinchem betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

14. Betaling

14.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem met Ideal.

14.2 Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan.

15. Annulering deelname Workshop

15.1 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Cursist.

15.2 Tot één (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan contact@hetyogahuis.com.

15.3 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiekosten.

15.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande worskhop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

15.5 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.

16. Workshop rooster

16.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

16.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

17. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

17.1 Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan contact@hetyogahuis.com.

17.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren.

17.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

17.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

17.5 Indien de Cursist ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

17.6 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Cursist reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

17.7 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.