Privacy Verklaring en Algemene voorwaarden

Hier vind je de Privacy Verklaring en Algemene Voorwaarden van Het Yoga Huis Doetinchem

Privacy Verklaring

 In de Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Het Yoga Huis.

 

Privacy – Verklaring van Het Yoga Huis Doetinchem

Hier vind je de privacy verklaring van Het Yoga Huis. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Het Yoga Huis.

 

Inhoud
1. Het Yoga Huis
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslagperiode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
07. Plichten 

1. Het Yoga Huis

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Het Yoga Huis. Het Yoga Huis is dé yogastudio in Doetinchem waar wekelijks ruim 20 lessen worden gegeven. In Het Yoga Huis is er een ruim aanbod van diverse yoga-stijlen. Naast de wekelijkse lessen is er een groot aanbod van Specials, Workshops en Retreats. Een plek om je te ontspannen en weer op te laden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Het Yoga Huis verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Het Yoga Huis, neem dan gerust contact op! contact@hetyogahuis.com | 06 41123054 Louis de Colignystraat 11a | 7001 GD | Doetinchem Btw. 856459987B01 | KVK Nr. 63815788| Het Yoga Huis is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Rianne Sevink.

2. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Het Yoga Huis. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Het Yoga Huis stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via aanmelding in ons online boekingssysteem Momoyoga. Door tijdens je inschrijving akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring, geef je hier toestemming voor. Je kan je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Het Yoga Huis via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/bericht.

2.3 Analytics
De website van Het Yoga Huis verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

3. Ontvangers

De gegevens die Het Yoga Huis ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 

3.1.Momoyoga

We gebruiken de software Momoyoga voor ons online lesrooster, boekingen en betalingen. Op het moment dat jij een account aanmaakt om een les te boeken, worden je gegevens opgeslagen in het systeem. Onze docenten maken gebruik van Momoyoga om presentielijsten per les bij te houden en in het geval van geannuleerde lessen een mail te verzenden naar de ingeschreven cursisten. De verzendlijst wordt automatisch gegeneerd en verzonden vanuit Momoyoga. Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt de gegevens in Momoyoga voor de bedrijfsvoering.

3.2. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.3. Xel
De e-mail van Het Yoga Huis wordt gehost bij Xel. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Xel.

03.4. XEL
De website en back-ups van de website worden gehost bij Xel. Gegevens die jij achterlaat op de website van Het Yoga Huis zijn op de servers van Xel opgeslagen.

 

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Het Yoga Huis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@hetyogahuis.com. Je kan ook tijdens het aanmaken van een account in Momoyoga aangeven dat je geen nieuwsbrief wil ontvangen door een mail te sturen naar contact@hetyogahuis.com.
4.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Het Yoga Huis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
4.3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Het Yoga Huis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Het Yoga Huis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Yoga Huis privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

06. Jouw Rechten

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Het Yoga Huis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Het Yoga Huis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Het Yoga Huis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.6.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Het Yoga Huis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Het Yoga Huis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Het Yoga Huis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

07. Plichten

Het Yoga Huis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Het Yoga Huis via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Het Yoga Huis de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Het Yoga Huis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Het Yoga Huis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Het Yoga Huis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Yoga Huis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. contact@hetyogahuis.com | 06 41123054 Louis de Colignystraat 11a | 7001 GD | Doetinchem  Btw. | 856459987B01 | KVK Nr. 63815788

 

 

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

 

1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Het Yoga Huis Doetinchem georganiseerde Workshops en Retreats.

1.2 Abonnementen: een door Het Yoga Huis Doetinchem uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Het Yoga Huis Doetinchem. Abonnementen zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Het Yoga Huis Doetinchem gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Het Yoga Huis Doetinchem, www.hetyogahuis.com. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op www.hetyogahuis.com/algemenevoorwaarden

1.4 Cadeaubon: uitgegeven door Het Yoga Huis Doetinchem met een daarop vermelde waarde en geldigheid.

1.5 Cursist: degene die een les of workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Het Yoga Huis Doetinchem.

1.6 Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.

1.7 Het Yoga Huis Doetinchem: Het Yoga Huis Doetinchem vof is gevestigd te (7001GD)Doetinchem aan de Louise de Colignystraat 11a  en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer66244358 met BTW nummer 8564.59.987.B.01

1.8 Lidmaatschap: zie 1.1. Abonnementen.

1.9 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, anders dan op basis van een Abonnement.

1.10 Online boekingssysteem: het systeem dat Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt om het lesrooster te communiceren en waarmee de cursist een les/workshop kan boeken en betalen. Bereikbaar via de website van Het Yoga Huis Doetinchem www.hetyogahuis.com en rechtstreeks via  www.momoyoga.nl/hetyogahuis

1.11 Prijs: de totale prijs van het abonnement, de strippenkaart, losse les, workshop, retreat, inclusief de Deposit.

1.12 Privé Les: een privé yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, waarvoor de cursist van te voren een afspraak moet maken.

1.13 Proefles: een les bedoeld ter kennismaking en tegen gereduceerd tarief. Eenmalig te reserveren via het Online boekingssysteem.

1.14 Retreat: een door Het Yoga Huis Doetinchem georganiseerde yoga retreat.

1.15 Strippenkaart: een door Het Yoga Huis Doetinchem uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Het Yoga Huis Doetinchem. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.

1.16 Website: de website van Het Yoga Huis Doetinchem: www.hetyogahuis.com inclusief het online boekingssysteem bereikbaar via www.momoyoga.nl/hetyogahuis

1.17 Workshop: een bij Het Yoga Huis Doetinchem te geven of gegeven workshop.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen en/of Strippenkaarten en  voor zover van toepassing, op de Proef-, Losse- en Privé Lessen van en bij Het Yoga Huis Doetinchem. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Het Yoga Huis Doetinchem kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 

3. Abonnementen, Strippenkaarten en Prijzen, Beëindiging en Opschorting

3.1 Cursisten kunnen yoga lessen volgen op basis van een Abonnement, Strippenkaart, Proef-, Losse- of Privé les en door het inleveren van een Cadeaubon, indien deze voldoende waarde vertegenwoordigt.

3.2 Een Abonnement en/of Strippenkaart is geldig op het moment dat Het Yoga Huis Doetinchem het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type abonnement/strippenkaart. Een strippenkaart loopt automatisch af. De cursist ontvangt een week voor de afloopdatum een herinneringsmail met link om de strippenkaart te verlengen.  Een abonnement loopt per maand en voor een minimale periode van 3 maanden. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar; per email aan info@hetyogahuis.com en voor de 15e van de maand. Zonder opzegging worden abonnementen automatisch maandelijks verlengd.

3.3 Abonnementen kunnen 1x per jaar gepauzeerd worden, gedurende 1 maand. Dit dient per mail via info@hetyogahuis.com aangevraagd te worden. Een pauzemaand kan pas ingaan als de automatische incasso is geactiveerd en moet minimaal 15 dagen voor de incassodatum aangevraagd worden.

3.4 Sluit je voor een 2e (of meer) keer een abonnement af, gaat opnieuw een minimale looptijd van 3 maanden van start. Daarna is het abonnement weer maandelijks opzegbaar zoals genoemd in 3.2

3.5 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Cursist de geldigheid van een Abonnement en/of Strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Het Yoga Huis Doetinchem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@hetyogahuis.com

3.6 Het Yoga Huis Doetinchem geeft diverse Abonnementen en Strippenkaarten uit, ter keuze van de Cursist. Het actuele overzicht is altijd te vinden in het Lesrooster via www.hetyogahuis.com of www.momoyoga.nl/hetyogahuis

3.7 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt Het Yoga Huis Doetinchem Personal Yoga Training aan. De tijdsduur van deze lessen zijn in overleg en te reserveren via het contactformulier.

3.8 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Cursist de les van zijn/haar keuze te boeken via het Online boekingssysteem. Dit geldt voor alle lessen, muv een Privé les. Nadat de docent(e) van Het Yoga Huis Doetinchem de inschrijving en betaling voor de betreffende yoga les heeft gecontroleerd, kan de Cursist een plek uitkiezen in de zaal.

3.9 De geldende prijzen voor Abonnementen, Strippenkaarten, Losse Lessen, Proeflessen en workshops staan altijd op de Website van Het Yoga Huis Doetinchem.

 

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Abonnement, Strippenkaart, Losse , Proef- en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem. Betaling gaat via Ideal en/of door automatische incasso.

4.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Abonnementen, Strippenkaarten, Losse , Proef- en/of Privé Lessen  te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en social media kanalen.

 

5. Reserveren voor yoga lessen

5.1 Een Abonnement, Strippenkaart , Losse , Proef- en/of Privé Les  moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop online gereserveerd worden. Een gereserveerde yoga les aangekocht dmv een Abonnement, Strippenkaart, Losse of Proefles kan online worden geannuleerd tot 2 uur voor aanvang van de les. In het geval van Proef- of Losse lessen kan de Cursist contact opnemen met Het Yoga Huis Doetinchem voor een waardebon twv 1 les.

5.2 Lessen die korter dan 2 uur van te voren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht. Losse of Proeflessen worden niet gecrediteerd. In het geval van Abonnementen en Strippenkaarten, wordt het verschuldigde lesgeld automatisch van het krediet afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op het toepasselijke Abonnement of Strippenkaart staat, kan er geen les worden geboekt en moet er eerst een nieuw Abonnement of Strippenkaart worden gekozen door de Cursist. Dit kan via het Online boekingssysteem.

5.3 In het geval van herhalende ‘no shows’ (inschrijven voor een les maar niet komen en ook niet afmelden en daarmee onnodig een plek bezet houden) behouden wij ons het recht voor om de betreffende cursist de toegang tot alle lessen een week lang te weigeren.

 

6. Huisregels

6.1 Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van Het Yoga Huis Doetinchem volgen:

– Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Cursisten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.

– Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.

– Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.

– Geen schoenen in de yoga studio.

– Het Yoga Huis Doetinchem stelt yoga matten ter beschikking voor proeflessen. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Cursist die daarvan gebruik heeft gemaakt. Voor vervolglessen vragen wij de Cursist een eigen yogamat mee te nemen.

– Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Cursisten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.

– De (lichamelijke) integriteit van Cursisten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Het Yoga Huis Doetinchem niet getolereerd.

6.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor Cursisten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Het Yoga Huis Doetinchem te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Cursisten te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald Abonnementsgeld.

 

7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en op het Online boekingssysteem. Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

7.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande yoga les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.3 Het Yoga Huis Doetinchem is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om met een aangepast rooster te werken tijdens Nationale Feestdagen, enkele weken in de zomer en gedurende de periode van Kerst &Oud en Nieuw. Dit kan inhouden dat Het Yoga Huis Doetinchem een aangepast lesrooster presenteert. Dit kan ook inhouden dat Het Yoga Huis Doetinchem een periode gesloten is, dit zal op jaarbasis niet meer dan 4 weken zijn, en niet meer dan 2 weken aangesloten. Deze aanpassingen van het rooster zullen ruim van te voren gecommuniceerd worden door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het Yoga Huis Doetinchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Het Yoga Huis Doetinchem.

8.2 Het Yoga Huis Doetinchem werkt met certificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Het Yoga Huis Doetinchem, aanvaardt de Cursist dit risico op een blessure. Het Yoga Huis Doetinchem biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.

– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.

– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Het Yoga Huis Doetinchem verzamelt persoonsgegevens van de Cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de Abonnementen en het versturen van nieuwsbrieven (zie 10.2) . Het Yoga Huis Doetinchem gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Het Yoga Huis Doetinchem gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Het Yoga Huis Doetinchem en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Het Yoga Huis Doetinchem, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: contact@hetyogahuis.com. De Cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Het Yoga Huis Doetinchem gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Het Yoga Huis Doetinchem geeft de persoonsgegevens van de Cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, een Strippenkaart, Losse of Proefles, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij Het Yoga Huis Doetinchem zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Doetinchem.

 

 

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops en Retreats  van Het Yoga Huis Doetinchem.

12. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

13. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

13.1 Een Cursist kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf via het Online Boekingssysteem bij Het Yoga Huis Doetinchem daarvoor heeft ingeschreven en betaald. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat Het Yoga Huis Doetinchem betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

14. Betaling

14.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem met Ideal.

4.3 Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan.

15. Annulering deelname Workshop

15.1 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Cursist.

15.2  Tot één (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@hetyogahuis.com.

15.3 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiekosten.

15.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande worskhop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

15.5 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.

16. Workshop rooster

16.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

16.2 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

17. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

17.1 Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan contact@hetyogahuis.com.

17.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren.

17.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

17.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

17.5 Indien de Cursist ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

17.6 Het Yoga Huis Doetinchem behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Cursist reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

17.7 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.